Venerologija

Venerologija se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem spolnih bolesti. Spolne bolesti ne prenose se isključivo spolnim kontaktom, nego i doticanjem bolesnika i inficiranih predmeta, a rjeđe putem krvi te s majke na dijete u trudnoći i tijekom poroda.

Simptomatologija spolnih bolesti nije uvijek nužno vezana uz promjene na spolnom organu. Promjene se mogu pojaviti i na ostaloj koži i sluznicama, koje mogu biti ulazno mjesto infekcije ili su promjene kože i sluznica dio kliničke slike sistemske bolesti koja se manifestira poremećajem funkcije različitih organskih sustava.

Kontaktirajte nas za pregled u potpunoj diskreciji.

Usluge

Naručite se

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak  9:00-21:00

Adresa:

Kraljevićeva ulica 16, 10000 Zagreb