Fotodinamska terapija u liječenju akni

Napisao: Dr. Josip Zekić, Specijalist dermatovenerolog

Akne su najčešći poremećaj kože kod adolescenata, a kod određenog broja njih problem prelazi i u zrelu dob. Fotodinamska terapija je poznati terapijski postupak koji se izuzetno uspješno koristi u liječenju predtumorskih i tumorskih lezija, ali se u zadnje vrijeme u svijetu sve češće upotrebljava i u liječenju akni. Radi se o kombinaciji fotosenzibilizatora i monokromnog uskospektralnog izvora svjetla.
U našem centru koristimo Metilaminolevulinat kao fotosenzibilizator u koncentracijama od 2 do 17 posto uz najmoderniji APOLO fotodinamski uređaj s 5 uskospektralnih valnih duljina, preciznije crveno svjetlo valne duljine 635 nm, zeleno svjetlo valne duljine 560nm, plavo svjetlo valne duljine 415 nm, žuto svjetlo valne duljine 590 nm, i infracrveno duljine 830 nm.

I upalne i neupalne lezije povezane s aknama odlično reagiraju na fotodinamsku terapiju, dok se upalne lezije značajnije smanjuju. Neželjeni učinci su blagi a pretežno se javljaju eritem i edem. Postupak je učinkovit kod srednje teških i teških oblika akni s brojnim upalnim lezijama, kao i kod svih onih kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor sistemskom terapijom antibioticima i izotretinoinom (Roaccutanom).